Simsalabim

Babysimmet & Simskolan Simsalabim bedriver sin barnverksamhet i våra lokaler. Här sätts barnet i centrum. Alla övningar har ett syfte – att lära ditt barn simma och känna sig säkert i vattenmiljöer! Vattenrespekt lärs ut med sång och lek för att stimulera alla barnens sinnen.