Hälsoprofilsbedömning

halsoprofilbedomning_logo

Med hjälp av ett frågeformulär och ett cykeltest ger vi dig en rapport på hur du och din personal mår. Vi hjälper sedan till med hälsofrämjande åtgärder som inte bara får din personal att må bättre, det ger även företaget en bättre ekonomi.

Kontakta Anna för mer information!